top of page
_Path_ copy 3_edited.png
โลโก้ขาว.png

โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด

ที่นี่...พร้อมดูแลคุณ

นโยบายการใช้คุกกี้  (Cookies Policy)

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อเดือน พฤษภาคม 2563

เว็บไซต์ของ บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด (“บริษัท”) ใช้คุกกี้เป็นเทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานของท่าน เมื่อท่านได้เข้าชมเว็ปไซต์ของเราผ่าน www.atunited.co.th รวมถึงช่องทางอื่น ๆ เช่น mobile website mobile application เป็นต้น ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกรวมกันว่า (“เว็บไซต์”) คุกกี้ในเว็บไซต์ของเราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองการใช้งานของท่านและผู้ใช้งานเว็บไซต์ท่านอื่น ๆ เรายังใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบเว็บไซต์ของเราให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น เราอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงนโยบายคุกกี้ ("นโยบาย") เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการให้บริการของเรา โดยเราจะทำการแจ้งเตือนท่านล่วงหน้าสำหรับการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเช่นว่านั้น

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ใช้จัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยจะบันทึกข้อมูลในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน เช่น แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน หรือ ผ่านทางเว็บบราวเซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา โดยเราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้ในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล เช่น การจัดเก็บข้อมูลการใช้บริการเว็บไซต์ การจดจำและบันทึกข้อมูลการเข้าใช้งานเดิม เป็นต้น ซึ่งการใช้คุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของท่านแต่ประการใด

บริษัทใช้คุกกี้อย่างไร

  1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน Website ของท่าน เพื่อนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

         2.เพื่อทราบถึงรูปแบบการใช้และประวัติการใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลหรือบริการที่ท่านสนใจ และนำไปวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาการให้บริการ แสดงเนื้อหา โฆษณา หรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เหมาะสมรวมถึงการบริการต่าง ๆ ที่ตรงกับความสนใจของท่าน เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ท่านได้มากยิ่งขึ้น

         3.เพื่อแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์ของบริษัท หรือเพื่อจัดการโฆษณาของบริษัทบนเว็บไซต์อื่น คู่ค้าเว็บไซต์อื่นของบริษัทอาจใช้เทคโนโลยีอย่างคุกกี้เพื่อรวบรวมข้อมูลกิจกรรมของท่านในเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์อื่น เพื่อแสดงโฆษณาตามกิจกรรมและความสนใจที่ท่านเรียกดูให้กับท่าน

ประเภทการใช้งานคุกกี้ของเรา

คุกกี้ดังต่อไปนี้อาจถูกนำมาใช้ในกรณีที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

  1. คุกกี้ที่จำเป็น (Necessary Cookies) คือ คุกกี้ที่มีความจำเป็นให้เว็บไซต์สามารถใช้งานขั้นพื้นฐานได้ เช่น การท่องเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน การเข้ารหัส เป็นต้น โดยเว็บไซต์จะไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสมหากปราศจากซึ่งคุกกี้ประเภทนี้

  2. คุกกี้เพื่อการเก็บข้อมูลที่ท่านเลือก (Preference Cookies)  คือ คุกกี้ที่ช่วยให้เว็บไซต์สามารถจดจำข้อมูลเพื่อปรับเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ เช่น ภาษาที่ใช้ หรือการปรับเปลี่ยนไปตามประเทศ หรือเซิร์ฟเวอร์ที่มีการเข้าใช้

         3.   คุกกี้สำหรับเก็บสถิติ (Statistic Cookies) คือ คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ตลอดจนช่วยให้บริษัททราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อช่วยบริษัทปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทโดยรวบรวมและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้งานของท่าน และช่วยให้บริษัทเข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้ และวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของบริษัท คุกกี้จะรวบรวมข้อมูลในลักษณะที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้โดยตรง

         4.  คุกกี้เพื่อการตลาด (Marketing Cookies) คือ คุกกี้ที่ถูกใช้ในการติดตามผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยวัตถุประสงค์ของคุกกี้ประเภทนี้   เพื่อประโยชน์ในการโฆษณาและการดำเนินการด้านการตลาด เพื่อให้บริษัทสามารถนำเสนอสินค้าและบริการต่าง ๆ ให้เหมาะสม

การควบคุมการใช้งานคุกกี้

แม้ว่าอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ (Internet Browsers) ส่วนมากจะได้รับการตั้งไว้ให้ยอมรับ Cookies โดยอัตโนมัติก็ตาม แต่อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ (Internet Browsers) ส่วนใหญ่ก็จะอนุญาตให้ท่านเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเพื่อสกัดกั้น Cookies หรือเตือนให้ท่านทราบเมื่อมีการส่ง Cookies เข้ามาที่อุปกรณ์ของท่าน

นอกจากทางเลือกที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว ท่านอาจปฏิเสธ ยอมรับ หรือเอา Cookies จากไซต์ออกไปในเวลาใดก็ได้โดยการเปิดใช้งานหรือเข้าไปในการตั้งเบราว์เซอร์ (Browser) ของท่าน ทั้งนี้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติตามเพื่อให้ Cookies ใช้งานได้ หรือเพื่อปิดการใช้งานของ Cookies หรือการเอา Cookies ออกไปนั้นท่านจะหาดูได้จากเว็บไซต์ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ (Internet Browser) ของท่านโดยดูจาก Help Screen

ทั้งนี้ขอเรียนว่าหากท่านปิดการใช้งาน Cookies หรือเอา Cookies ออกไปนั้นคุณลักษณะของบางอย่างไซต์อาจจะไม่ทำงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เช่น ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าเยี่ยมพื้นที่บางส่วนของไซต์หรือท่านอาจจะไม่ได้รับข้อมูลที่จัดให้เป็นการเฉพาะตัวเมื่อท่านเยี่ยมชมไซต์ หากท่านใช้อุปกรณ์ต่างกันในการเปิดดูและเข้ามายังไซต์ (เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต) ท่านจะต้องดำเนินการเพื่อปรับแต่ละเบราว์เซอร์ (Browser) ในแต่ละอุปกรณ์นั้นเพื่อให้สอดคล้องกับ Cookie Preferences ของท่าน

Chrome                                                  Firefox

Internet Explorer                             Safari

Safari for ios                                       Chrome for android

Chrome for ios

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ท่านต้องการทราบวิธีการจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิที่ท่านมีอยู่ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ที่ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

 

ติดต่อเรา

ในกรณีที่ท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเรา ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด

149 หมู่ 3 ถนนทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  10270

โทร.02-753-3888 ,อีเมล toyotaatunited.a@gmail.com

Contact Us

Callcenter (Red + Gradient) + callcenter.png
gmail.png

Call Center 02-753-3388

ที่อยู่

โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด (สำนักงานใหญ่)
149 ม.3 ถ. เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

เกี่ยวกับ โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด

หน้าหลัก

โปรโมชั่น

ASAP Protect

Toyota Sure

เกี่ยวกับเรา

บริการหลังการขาย

Car Spa

สมัครงาน

บริการซ่อมตัวถังและสี

  • Facebook
  • Line
  • Instagram
  • TikTok
  • Youtube

เวลาทำการ

ศูนย์บริการ

เปิดบริการทุกวัน

08.00 - 17.00 น.

โชว์รูมฝ่ายขาย

เปิดบริการทุกวัน

08.00 - 18.00 น.

ศูนย์ซ่อมตัวถังและสี

เปิดบริการทุกวัน

08.00 - 17.00 น.

bottom of page